Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego: imprezowefantazje.pl

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.imprezowefantazje.pl 

1.2. Sklep Internetowy działający pod adresem www.imprezowefantazje.pl (zwany dalej: Sklep Internetowy Imprezowefantazje) jest prowadzony przez firmę Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk, ul. Kazikowskiego 10a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222095442, REGON 147011053.

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 • adres pocztowy: 05-300 Mińsk Mazowiecki, Kazikowskiego 10a
 • numer telefonu: 506369673
 • adres poczty elektronicznej: slodkie.fantazje@o2.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest stale na stronie internetowej: www.imprezowefantazje.pl. Klienci maja możliwość do pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego regulaminu. Regulamin jest udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

1.5. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego: www.imprezowefantazje.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, sposoby i koszty dostawy zakupionego towaru oraz dostępne formy płatności. Regulamin zawiera również informacje o prawie kupującego do modyfikacji zamówienia, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą Internetu.

1.7. Informacje na temat towarów zamieszczonych na stronie sklepu podane są w języku polskim w sposób jasny i zrozumiały. Opisy produktów mają na celu pokazanie klientom ich prawidłowe zastosowanie.

1.8. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie sklepu mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć kolorów prezentowanych produktów, które mogą wynikać z ograniczonych możliwości ich prezentacji (tj. jakości wykonanych zdjęć lub indywidualnych ustawień monitora).

§2
DEFINICJE

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – to osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Sprzedawca/Usługodawca – Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk, ul. Kazikowskiego 10a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222095442, REGON 147011053

2.5. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.imprezowefantazje.pl przez Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk, ul. Kazikowskiego 10a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222095442, REGON 147011053

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie towary oraz usługi świadczone będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§3
ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. Klient ma możliwość składania zamówień w następujący sposób:

 • poprzez stronę sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod adresem: www.imprezowefantazje.pl
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na adres: slodkie.fantazje@o2.pl
 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 oraz w soboty 9.00-15.00 pod numer tel. 506 369 673
 • osobiście w siedzibie sklepu w godzinach otwarcia tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 oraz w sobotę w godz. 9.00 – 15.00 pod adresem: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kazikowskiego 10a

3.2. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.imprezowefantazje.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.imprezowefantazje.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.4. Strona Sklepu Internetowego www.imprezowefantazje.pl korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu Internetowego www.imprezowefantazje.pl jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.5. Strona Sklepu Internetowego www.imprezowefantazje.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.6. Zamówienia w sklepie internetowym www.imprezowefantazje.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

3.7. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

3.8. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

3.9. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §3 pkt. 3.7.

3.10. W przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym, realizacja zamówienia nastąpi z chwilą zaksięgowania wpłaty, w wysokości zgodnej z kwotą zamówienia, na rachunku bankowym sklepu i nie późnej niż po upływie 48 godz. od chwili złożenia zamówienia z wyjątkiem gdy termin ten upływa w dni wolne od pracy tj. niedzielę i święta. Wówczas czas realizacji może się wydłużyć.

3.11. Wprowadzanie zmian w zamówieniu jest możliwe wyłącznie do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do klienta. Wprowadzanie zmian odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: slodkie.fantazje@o2.pl lub telefonicznie na numer: 506 369 673

3.12. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie wówczas, gdy towar będzie dostępny na stanie magazynowym sklepu. W przypadku niedostępności części towarów ujętych w zamówieniu klient zostanie poinformowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o dalszej realizacji zamówienia. W takiej sytuacji klient może zrezygnować z zamówienia. W przypadku gdy strony uzgadniają anulowanie zamówienia, a klient dokonał wpłaty za zamówiony towar, Sklep zobowiązany jest do zwrotu klientowi pełnej wpłaconej kwoty na podany przez niego numer konta bankowego lub konto użyte podczas dokonywania płatności za zakupy.

§4
CENY TOWARÓW

4.1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym imprezowefantazje.pl przy oferowanym produkcie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny te nie uwzględniają kosztów dostawy.

4.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu imprezowefantazje.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

4.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, przeprowadzania, odwoływania i modyfikacji promocji. Zamówienia, złożone przed datą wejścia w życie zmian cen, będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

4.4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych których dostępna ilość jest ograniczona zamówienia będą realizowane wg kolejności składanych zamówień aż do wyczerpania zapasów.

§5
FORMY I KOSZTY DOSTAWY

5.1. Sklep Internetowy www.imprezowefantazje.pl korzysta z następujących form dostawy:
a) przesyłka do paczkomatu: Paczkomat® InPost 24/7 przewidywany czas dostawy: 1-2 dni (następny dzień roboczy)

b) przesyłka kurierska InPost Kurier

c) przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy FEDEX

5.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu Internetowego imprezowefantazje.pl wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

5.3. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez klienta sposobu dostawy oraz formy płatności i wyglądają następująco:
a) przesyłka do paczkomatu: Paczkomat® InPost 24/7

· płatność z góry- 9,99 zł,

b) wysyłka kurierem InPost Kurier

-płatność z góry 14,99, maksymalna waga paczki 30kg

c) wysyłka kurierem FEDEX

– płatność z góry 14,90 zł. maksymalna waga paczki 30kg

d) odbiór osobisty w siedzibie sklepu 0,00 zł

5.4. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

5.5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej lub do Paczkomat® InPost 24/7, Kupujący otrzymuje informację w formie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

5.6. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

§6
FORMY PŁATNOŚCI

6.1. Płatności za towar Klient może dokonywać w następujący sposób:
a) na rachunek bankowy Sprzedawcy Santander Bank SA.: 05 1090 2590 0000 0001 3533 0039

b) za pomocą serwisu szybkie płatności Przelewy24

c) płatność gotówką przy odbiorze.

6.2. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk, ul. Kazikowskiego 10a, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy: slodkie.fantazje@o2.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie www.imprezowefantazje.pl.

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta).

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Kupujący.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Kupujący zobowiązany jest dołączyć do zwracanego towaru dokument potwierdzający zakup u sprzedawcy (paragon). Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.  Sprzedający może wstrzymać zwrot należności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dowodu nadania przesyłki zwrotnej w zależności, która z tych czynności nastąpi wcześniej.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§8
REKLAMACJE

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk, ul. Kazikowskiego 10a, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub poprzez e-mail na adres slodkie.fantazje@o2.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§9
ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII

9.1. Klient Sklepu Internetowego imprezowefantazje.pl ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym imprezowefantazje.pl.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym imprezowefantazje.pl.

9.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym imprezowefantazje.pl wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

9.3.  Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym imprezowefantazje.pl.

9.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym imprezowefantazje.pl oraz wizytówce TrustMate.io.

9.5.  Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

9.6.  Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym imprezowefantazje.pl. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

9.7.  Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§10
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

10.1.Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jako Kontrahenta jest Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kazikowskiego 10a.
 2. Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679.
 3. Dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy oraz wynikających z przepisów prawno-podatkowych.
 4. Dane osobowe Kontrahenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Odbiorcami danych osobowych Kontrahenta będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że Administrator przetwarzając jego dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 8. Podanie przez Kontrahent jego danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy.
 9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Kontrahenta przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Dane osobowe Kontrahenta nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.
§11
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu Internetowego www.imprezowefantazje.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

12.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

12.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego www.imprezowefantazje.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

12.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.imprezowefantazje.pl.

12.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

12.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

                                                                                                                         ……………………………………… Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko klienta

Adres klienta

 

                                                                                                                              Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk
                                                                                                                                        ul. Kazikowskiego 10a
                                                                                                                                     05-300 Mińsk Mazowiecki

 

                      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..……

 

                                                                                                          Data odbioru………………………………………..……………….

 

                                                                                                                                                         ……………………………………

                                                                                                                                                                     Podpis klienta

Shopping Cart